Kim jest prawnik?

Na początek musimy sobie odpowiedzieć, kim właściwie jest prawnik i czym się różni od stanowiska, jakim jest radca prawny, gdyż oba te pojęcia są ze sobą bardzo często mylone.

Wbrew pozorom są to bardzo różne zawody i może się okazać, że udamy się do niewłaściwego i stracimy nie tylko nasz tak bardzo cenny przecież czas, ale również i nasze tak bardzo cenne przecież pieniądze. Dlatego zanim udamy się do któregokolwiek z nich i zaczniemy mu opowiadać o naszym problemie i o naszym kłopocie, musimy wcześniej zrobić dobre rozeznanie, kto właściwie jest kim.

Co może i kim jest radca prawny?

Odpowiedź na to pytanie może być nieco obszerna, gdyż radca prawny nie tylko może nam – co raczej jest oczywiste i wynika chociażby z nazwy – doradzić, ale również i ma możliwość poczynienia pewnych kroków prawnych co do naszej sprawy i co do naszego problemu.

W przypadku zakresu pracy radcy prawnego zakres jego możliwości określa ustawa o radcach prawnych. Jego miejscem pracy jest również kancelaria prawna, może on także występować przed sądami nie tylko w sprawach cywilnych, ale również i w sprawach karnych, jak i w karnoskarbowych, co jest nowością od kilku lat w państwie polskim. Nie może on jednakże pozostawać w stosunku pracy. Z takiego właśnie prawnego uprawnienia mogą więc skorzystać jedynie ci urzędnicy państwowi, którzy są zatrudnieni na zasadzie umowy cywilno prawnej w danej spółce prawniczej. Do niedawna nie można było być radcą prawnym i występować w sądzie w sprawach karnych, czy też na przykład w sprawach karnoskarbowych, od kilku lat jest to jednak w Polsce możliwe. Jak więc widać na załączonym przykładzie, zakres pracy radcy prawnego stale się zwiększa i może się okazać, że któregoś dnia zawód radcy prawnego i zawód prawnika po prostu zleją się w jedno i przedstawiciele obu tych zawodów będą mieli dokładnie te same prawa i uprawnienia. Do tej pory radca prawny nie mógł też występować w sprawach rodzinnych, od kilku lat posiada jednakże takie właśnie uprawnienia, dzięki czemu nie musimy szukać prawnika, jeżeli potrzebny jest nam właśnie w takiej, a nie w innej sprawie i właśnie w takiej, a nie w innej sytuacji.

A kim w takim razie jest i co może doradzić nam adwokat?

Jak mówi prawo o adwokaturze, prawnik może zrobić dla nas co następuje. Poza samym udzielaniem nam porad prawnych może sporządzić dla nas opinię prawną na dany temat, poza tym może również i do tego opracować projekt aktu prawnego, na przykład aktu notarialnego. Poza tym może również także i wystąpić przed sądem w naszej sprawie podczas rozprawy, albo uczynić to w naszym imieniu, jeżeli sami nie możemy się na takową rozprawę z jakichś ważnych powodów stawić. Do tego ma również i prawo występowania przed urzędami, jak więc widać, jego możliwości są naprawdę dosyć spore.

A jakie są podobieństwa?

Tak samo do adwokata – przypomnijmy, że jest to po prostu inna nazwa zawodu, jakim jest właśnie prawnik – jak i do rady prawnego – możemy udać się, jeżeli mamy kłopot dotyczący prawa administracyjnego, cywilnego, czy też rodzinnego. Obaj mogą również reprezentować nas zarówno przed Trybunałem Konstytucyjnym, jak i przed Sądem Najwyższym obaj posiadają także uprawnienia, żeby reprezentować nas przed sądem cywilnym, sądem administracyjnym, jak również i przed urzędami i organami władzy publicznej czy też przed organami samorządu terytorialnego.