Jak wpływa na nas tłum? Tak naprawdę kwestię tą możemy rozpatrywać na kilka sposobów. Choć temat ten jest powtarzalny i przez to do określonych założeń można przypasować sporą ilość ludzi, którzy będą w stanie się z tym utożsamić to wbrew pozorom można go rozpatrywać także indywidualnie i mówić tutaj o zespole indywidualnych cech każdego człowieka, które warunkują określone reakcje w tym zjawisku.

Jak w ogóle rozumieć temat tłumu? Podstawowe informacje.

Tłumem mogą być przypadkowi ludzi spotkani na ulicy w czasie dużego zgromadzenia. Tłumem mogą być na przykład losowo i bez uporządkowania ustawieni ludzie w kolejce. Tłumem mogą być uczestnicy koncertu, festiwalu czy innych dużych wydarzeń. Tłumem w znaczeniu przysłowiowym może być jednak duża ilość osób dobrze sobie znana, która gromadzi się regularnie we wspólnym miejscu, na przykład w szkole, na uczelni czy w miejscu pracy. I w przypadku tej ostatniej grupy można pomyśleć o wyżej wspomnianej przysłowiowości pojęcia tłumu – „iść za tłumem”. Określenie to nie musi być brane dosłownie jako przejście człowieka w głąb dużej zbiorowości ludzi, a może być traktowane w sposób metaforyczny – jako podążanie za czyjąś perspektywą, przyjęcie czyjejś racji, naśladowanie kogoś, tworzenie w kimś swojego autorytetu. Właśnie w takim przypadku rozpatruje się również udział cech ludzkich – ludzi zdolnych do podporządkowania, gotowych na zmianę lub całkowitą rezygnację z własnego sposobu myślenia na rzecz poglądów preferowanych przez grupę społeczną, w której się znajduje lub też niezdolnych do podporządkowania, czyli ludzi preferujących raczej pozostanie w całości lub części przy indywidualnych poglądach i ideach.