W śpiewie wyróżniamy pewne istotne kwestie, które składają się na jego rozwój. Są to kwestie techniczne oraz stylistyczne.

Budowa techniki wokalnej.

Kwestie techniczne jak sama nazwa wskazuje opierają się na zbudowaniu odpowiedniej techniki wokalnej pozwalającej nam na właściwe operowanie głosem, uzyskaniem kontroli w głosie i odpowiednie jego prowadzenie.

 

Styl wokalny natomiast pozwala na wykorzystanie posiadanych umiejętności wokalnych do odpowiedniej interpretacji utworu muzycznego, włączenie do niego odpowiedniego nacechowania emocjonalnego i ukazania go w wybrany sposób. Tak naprawdę odpowiedź na pytanie co jest ważniejsze w śpiewie – technika czy styl nie istnieje w formie jednoznacznej, ponieważ obie te kwestie są jednakowo ważne. Dobra technika głosu jest tak naprawdę fundamentem pozwalającym na dalszy jego rozwój, na to, aby dzięki swobodnym poruszaniu się w odpowiednich rejestrach, odpowiedniemu podparciu i odpowiedniej kontroli móc szerszej działać w jego kwestii. Jednakże sama technika nie wystarczy – artysta muzyk musi pozwolić sobie bawić się tą muzyką, musi odnaleźć swoją przestrzeń w niej, musi w odpowiedni sposób podejść do utworu, zaangażować całego siebie w niego, aby dobrze go zaprezentować.

 

Do tego sama technika niestety nie wystarczy, ponieważ nie jest sztuką powtórzenie czegoś w poprawny sposób – sztuką jest nadanie utworowi muzycznemu własnego wyrazu, odnalezienie siebie i właściwych sobie emocji w nim. Bez tego śpiew będzie poprawny, ale niewiele będzie wyrażał. Tak samo bez odpowiedniej techniki może pojawić się wiele błędów, które odbiorą uroku interpretacji. Tym sposobem można podsumować wysnuwając prosty wniosek, że technika i styl nie konkurują ze sobą, nie działają na zasadzie: co nadrzędne, co ważniejsze. One się nawzajem uzupełniają i tworzą osobowość wokalną artysty.